Colofon

Informatie volgens § 5 TMG:

IBIS Backwarenvertriebs GmbH
Pascalstraße 14
52076 Aachen

Vertegenwoordigd door:

Directeuren
Joachim Schäfer
Michael Brungs

 

Contact:

Telefoon: +49 24 08 / 92 67-0
E-mail: zentrale@ibis-backwaren.de

Inschrijving in het handelsregister:

Inschrijving in het handelsregister.

Register: Amtsgericht Aachen

Registratienummer: HRB 6342

 

Omzetbelasting:

BTW-identificatienummer volgens §27 a inzake wet op de omzetbelasting:
DE 176169873

Eco- controle-instantie:

DE-Öko-039

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 artikel 2 RStV:

Joachim Schäfer
Pascalstraße 14
52076 Aachen

Geschillenbeslechting

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 artikel 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze website volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen externe informatie te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemene wetgeving te verwijderen of te blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Wat dit betreft is er echter alleen een aansprakelijkheid mogelijk vanaf de datum van kennisname van een specifieke schending. Na kennisgeving van de schendingen in kwestie, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarvan de inhoud buiten onze invloedssfeer ligt. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De aanbieder of exploitant van de website(s) in kwestie is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's zijn op het moment van plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Illegale inhoud was op dat moment niet herkenbaar.

Er kan redelijkerwijs geen permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's plaatsvinden zonder concreet bewijs van een schending. Na kennisgeving van wettelijke overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina's zijn gemaakt door de beheerders van de website en zijn onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving. De reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht, vereisen uitdrukkelijk de schriftelijke toestemming van de auteur of maker in kwestie. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé en niet-commercieel gebruik.

Wanneer er inhoud op deze website is, die niet door de exploitant is gemaakt, gebeurt dit met inachtneming van de auteursrechten van derden. Deze inhoud van derden wordt als zodanig vermeld. Mocht u echter kennisnemen van enige vorm van inbreuk op het auteursrecht, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Na kennisgeving van schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.