Onze opvattingen en waarden

Onze waarden manifesteren zich in onze dagelijkse activiteiten via onze processen en werkmethoden, onze beslissingen en onze principiële standpunten. Ze beïnvloeden onze dagelijkse manier van werken in het klein en in het groot, de strategische zakelijke besluitvorming alsook het dagelijks samenwerken.

Wat wij belangrijk vinden

Op een faire manier samenwerken, respect tonen voor anderen en op een menselijke manier met elkaar omgaan, is voor ons een vanzelfsprekendheid. En dat geldt zowel voor medewerkers van onze handelspartners als voor onze eigen medewerkers en sollicitanten.

Via constante verbetering streven we ernaar uniek te zijn. Daarbij hoort een cultuur die open staat voor frisse, nieuwe ideeën en een motivatie van onze medewerkers om te vragen naar het waarom van processen en samen nieuwe wegen in te slaan.

We maken ons er bewust van wie we zijn, waar we staan en, vooral, waar we naartoe willen. We achten het absoluut noodzakelijk om een realistisch zelfbeeld te hebben in combinatie met strategie en visie. Zo is het mogelijk om dag na dag succesvol te zijn en ook in de toekomst succesvol te blijven.

U past bij ons

…als kansen grijpt en bereid bent nieuwe wegen in te slaan
…als u visie hebt en eraan vast houdt
…als u enthousiast gemaakt kunt worden en open bent
…als u competent bent op uw werkterrein
…als u betrouwbaar en respectvol bent

Uw toekomstperspectieven

Mogelijkheden ontstaan daar waar ondernemingen zich dynamisch ontwikkelen en nieuwe horizonten willen veroveren.

Wij verwachten veel – en zo kan men ook van ons veel verwachten: werken in een modern bedrijf dat ook binnen zijn bedrijfscultuur maatstaven stelt en waarden vertegenwoordigt die iedereen afzonderlijk ruimte voor ontplooiing geven en nieuwe mogelijkheden openen:

Of u uw carrière bij IBIS pas begint of al als professional bent toegetreden, we geven u wat te doen en moedigen u daarbij aan. Wij geven u de kans vertrouwd te raken met nieuwe onderwerpen en taken en uw competentie en ervaring mee te brengen om ons vooruit te helpen. U krijgt de ruimte en de nodige ondersteuning, zodat u zichzelf professioneel en persoonlijk verder kunt ontplooien.

U kunt binnen uw domein op gelijke voet handelen met de grote handelspartners, boeiende projecten afhandelen en persoonlijk een belangrijke bijdrage leveren tot een succesvolle afloop.

U kunt op elk moment in uw supermarkt de producten aantreffen die u de dag ervoor nog hebt helpen beschikbaar maken. En dat is iets om trots op te zijn.