Engagement vol vuur
We tonen respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van onze medemensen en zetten ons in voor sociale projecten. IBIS Backwaren steunt sinds meer dan 20 jaar onafgebroken sociale projecten vanuit de vestiging in Aken.

 

Daarbij staat het Akense centrum voor jeugd- en gezinshulp „Maria im Tann“ centraal in onze inspanningen en inzet. De kinderen en jongeren in die residentiële opvang hebben omwille van hun individuele geschiedenis en verhaal een veel slechtere start en kansen dan kinderen die bij hun familie een geborgen thuis kennen en werden gesteund. Daarom staan we dan ook in nauw contact met de opvoeders en directie van het centrum.

Wij steunen het werk van het centrum om de kinderen en jongeren de kans te geven om met hun persoonlijkheid door de maatschappij te worden aanvaard en volledig deel te nemen aan de samenleving, er deel van uit te maken en later ook in het beroepsleven een gerespecteerd lid van onze samenleving te worden.

Onze betrokkenheid beperkt zich daarbij niet tot enkel financiële ondersteuning van de instelling, maar omvat veelmeer een actieve inbreng.

Zo nodigen we elk jaar op 23 december alle kinderen van "Maria im Tann" uit voor een gemeenschappelijk kerstuitstapje naar het Keulse waterpretpark "Aqualand".

Voor dit uitstapje pakken de IBIS-medewerkers liefdevol kerstzakjes in voor alle kinderen en jongeren. Naast snoep en kerstgebak zitten er ook kleine geschenken of speelgoed in de zakjes. Alle kinderen en jongeren, de begeleidende opvoeders en IBIS-medewerkers nemen deel aan het uitstapje; het is dus zowel voor ons als voor het centrum al decennialang een traditie.

 

Verder spoort IBIS medewerkers en vrienden aan om deel te nemen aan de traditionele „Aachener Solidaritätslauf“ (solidariteitsloop in Aken). De schenkingen die er worden ingezameld, worden gebruikt om regionale werkloosheidsprojecten te ondersteunen. Dat draagt ​​ertoe bij dat de werknemers van het bedrijf actief iets doen aan de hachelijke levensomstandigheden en er zich bewust van zijn.

Vooral langdurig werklozen en jongeren zonder vooruitzichten op een baan moeten in veel kerkelijke projecten van die schenkingen worden opgeleid, gekwalificeerd en geholpen met advies.

De IBIS-werknemers legden bij de solidariteitsloop in 2013 niet minder dan 424 gezamenlijke rondes af. Voor elke ronde schonk het bedrijf € 10 dat volgens het fifty-fifty-principe werd verdeeld.

 

IBIS Backwaren steunt de voetbalclub FC Inde Hahn uit Aken als sponsor. De club realiseert zo veel projecten die verder dan de normale trainingen en wedstrijden gaan en toont zo maatschappelijke betrokkenheid.
Meer dan gewoon samen sporten. Helaas hebben niet alle gezinnen in de regio de financiële middelen om hun kinderen een sport in een sportclub te laten beoefenen. De kinderen kunnen zo ook de sociale contacten niet leggen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling en groei. De FC Inde Hahn probeert daarom, voor zoverre het mogelijk is, die kinderen en jongeren individueel met middelen van de sponsors te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door sportkleding aan te kopen of kaartjes voor het openbaar vervoer ter beschikking te stellen.

 


We zetten ons natuurlijk ook in voor het werk van de „Tafel“ (voedselbank) in de regio Aken. Mensen die het moeilijk hebben en bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering of zelfs slechts een klein pensioen ontvangen, kunnen er terecht voor voedingsmiddelen en warme maaltijden. Bijna een derde van hen zijn kinderen en jonge volwassenen op zoek naar een toekomst. De voedselbanken ontvangen daarom van ons regelmatig leveringen van goederen uit ons assortiment.

 

 

"Lichtblicke Aachen" is een vereniging voor kinderen en jongeren die aan kanker lijden en ernstig ziek zijn. Ze werd opgericht door ouders en familieleden en heeft als doel acties voor kinderen te organiseren die enkele lichtpuntjes geven in het dagelijkse ziekenhuisleven. Aangezien deze vereniging geen overheidssteun krijgt, is ze aangewezen op de betrokkenheid van privépersonen en bedrijven. IBIS steunt Lichtblicke daarom in de kerstperiode met donaties.

Onze sociale betrokkenheid en vooral het werk van het centrum "Maria im Tann" zullen ook de komende jaren centraal staan in onze actieve inspanningen.